WOREC Nepal
The service having id "facebook_widget" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kailali

Printer-friendly versionSend by email

लक्षित गाउ बिकास सामितिहरु

धनगढी नगरपालिका , फुलवारी, जोशीपुर, रामशिखरझाला,  उर्मा , खैलाड 

पहलमानपुर , धनसिहंपुर, नारायणपुर, थापापुर, भजनी, लालबोझी, पगेरा, हसुलिया, 

 

१. महिला हिंसाविरुद्धको अभियान
२. महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको अभियान
३. सुरक्षित स्थानागमन
४. महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम
५. मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यक्रम

 

Filed under: