WOREC Nepal
Women's Rehabilitation Center (WOREC Nepal) Preventing the trafficking of women from a human rights perspective.

Press Releases

1 25 November 2018 Anbeshi Year Book 2075 launched View
2 2 December 2018 वर्तमान स्वास्थ्य नीतिहरु र महिलाको स्वास्थ्य अधिकार विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी View
3 6 December 2018 घरेलु कामदारको कामको पहिचान र आईएल ओ महासन्धि १८९ को अनुमोदन सम्बन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रम View
4 महिला माथि भएको हिंसाको मासिक प्रतिवेदन, भाद्र २०७५ View
5 10-08-2018 प्रदेश नम्बर ७ स्तरीय बलात्कार बिरुद्धको अभियान सुरुवात View
6 26-06-2018 Nepal Government’s goal to end Child Marriage under threat, 50 cases documented within 6 month View
7 Date: 2017/03/31 2017 WOREC Day English Press Release View
8 मिति: २०७४ अशोज ९ गते Press release against allegation of witchcraft View
9 मिति: २०७४ अशोज २९ गते Press Release on AGM View
10 मिति: २०७४ भदौ २० गते Press Release on Anti Trafficking day 2017 WOREC View
11 मिति: २०७४ साउन २६ गते PRESS RELEASE on Criminal code View
12 मिति: २०७४ भदौ २३ गते Press Release Udaypur Case View
13 मिति: २०७४ साउन ३२ गते Women Human Right Defender View
14 मिति: २०७४ साउन ३२ गते बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा महिलामुखी दृष्टिकोणबाट कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण View
15 मिति: २०७४ अशोज ८ गते Where is My Justice ? View
16 Date: 2017/05/23 National Consultation on Voluntary National Review (VNR) & National Review and Monitoring of SDGs View
17 मिति: २०७४ साउन २६ गते महिलामाथि भएको मासिक प्रतिवेदन, जुलाई २०१७ View
18 मिति: २०४७ अशोज ११ गते Press Release WOREC 27th Sept View
19 मिति: २०७४ भदौ २७ गते महिलामाथि भएको मासिक प्रतिवेदन, अगस्ट २०१७ View
20 मिति: १३ नोवेम्बेर २०१७ Press Release on Women's Tribunal Against Poverty View
21 मिति: २०७४ असार २७ गते Press Release on Monthly VAW September_WOREC View
22 मिति: २०७४ कार्तिक २० गते Press Release on National Convergence of Conflict Survivor View
23 मिति: २०७४ कार्तिक १७ गते Press Release on Same Wages View
24 मिति: २०७४ मंगसिर ४ गते Press Release on Women's Tribunal Against Poverty View
25 Date: 2072/8/25 महिला हिंशा बिरुद्ध १६ दिने अन्तराष्ट्रिय अभियान २०१५ View
Copyright © WOREC Nepal 2019 All Rights Reserved.